Условия за пазаруване

Какво са "бисквитките"?

"Бисквитките" или „Cookies” са текстови компютърни данни, съхранявани в браузъра на потребителя, предназначени за използване от уеб страници. Тези данни позволяват да се идентифицира устройството на потребителя и правилното поведение на дадена уеб страница, съобразено с неговите индивидуални предпочитания. "Бисквитките" обикновено съдържат името на уебсайта, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер.

Как използваме "бисквитки"?

Tirgumi.com използва "бисквитки", за да създава анонимна статистика (относно поведението на потребителя в сайта) с цел подобряване структурата и съдържанието на сайта.

"Бисквитките" и личните данни

Личните данни, които са събрани от "бисквитките", могат да бъдат използвани единствено за осъществяването на конкретни функции в сайта, свързани със самия потребител. Личните данни са криптирани, за да се предотврати достъпът до тях от неоторизирани лица.

Изтриване на "бисквитките"

Ограничаването на употребата на "бисквитките" може да засегне някои от функционалностите, които интернет страницата предоставя на потребителя. Стандартният софтуер за сърфиране (браузър) по подразбиране позволява поставянето на "бисквитки".

Тези настройки могат да бъдат променени по такъв начин, че да блокират автоматичното управление на "бисквитки" в браузъра или браузърът да информира всеки път, когато бисквитка, бъде закачена на устройството на потребителя. Подробна информация за възможностите и как се използват "бисквитките" е на разположение в настройките на браузъра.

Общи условия

Настоящите общи условия определят правилата за работа със сайта и ред за покупка на продуктите, предлагани чрез същия, явяващ се електронен магазин tirgumi.com. При ползване на настоящия сайт, общите условия са приложими и уреждат отношенията между собственика на сайта, Кибарски ЕООД, със седалище и адрес на управление: Източен Околовръстен Път, с. Войводиново, 4135 с ЕИК:115608415, тел.0888504649, 0882521502 e-mail: kibarski_eood@abv.bg, и продавач на стоките, от една страна, наричано по-долу за краткост "Доставчик" и от друга - лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост "Клиент".

Общите условия са обвързващи и за двете страни в правоотношението, от момента на започване на използването на сайта, което става от момента на отваряне на електронния портал http://tirgumi.com.

Виртуалният магазин tirgumi.com е уебсайт за електронна търговия за продажба и доставка на предлаганите в него тежкотоварни гуми.

При извършване на промени в Общите условия, Доставчикът се задължава да уведоми Клиента, като изпрати на електронната му поща и/или публикува на видно място в сайта си или в клиентския му профил, съобщение за изменението на Общите условия и му даде достатъчен срок да се запознае с тях.

Предмет на общите условия

Доставчикът предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в tirgumi.com стоки чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента с тези Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници tirgumi.com изисквания за закупуване на конкретните стоки. 

Цени
 • Всички цени в tirgumi.com са в български левове, без ДДС.
 • Указаните в tirgumi.com цени на отделните стоки са за единична бройка.
 • Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка.
 • Разходите за доставка на територията на Република България са за сметка на Клиента и се калкулират отделно от продажната цена. Доставката на гума или джанта е 20 лв. 
Доставка
 • Потвърждаване на поръчките - за поръчки направени до 17:00 ч. през работен ден, ще получите потвърждение и срок за доставка до края на следващия работен ден.
 • Срок за доставка в България – 1 до 3 работни дни след потвърждаване на поръчката за гуми налични на склад
 • Доставката включва:
  • поръчаните стоки
  • гаранция
  • фактура (за юридичeски лица)
  • касова бележка (при наложен платеж)
 • Начини и цени за доставка:

За всички населени места в страната доставките се извършват с куриери на фирма „ОК Експрес” до адрес на клиента на цена 20 лв за гума + 1.2% такса наложен платеж (ако е избран този метод на плащане).

 • Рекламация при получаване - При доставката на стоките имате право да ги прегледате и да откажете получаването им, в  случаите когато: доставената стока явно не съответства на заявената или когато стоката е била повредена при транспортирането.
 • Рекламации след получаването на стоките се извършват съгласно условията на Гаранцията.
Начини на плащане
 • В брой в нашия офис на Източен Околовръстен Път до разклона за село Войводиново при получаване на стоката.
 • С наложен платеж (при доставка с куриер) - На куриера, който ще достави стоката, заплащате стойността на Вашата поръчка + доставка + 1.2% такса наложен платеж.
 • Предварително плащане по банков път:

 

Сметка в лева:

Титуляр: Кибарски ЕООД

IBAN: BG24PRCB92301000970510

BIC: PRCBBGSF

Банка: ПроКредит Банк АД

Основание за плащане: номер на фактура или проформа

Гаранция

Гаранцията се издава на основание сертификатите за качество на съответната марка автогуми, представени от официалния им вносител, а за регенерираните товарни гуми – от съответния им производител.

Фирма „Кибарски ЕООД” в качеството си  на търговец е само посредник между вносителя/производителя и купувача.

Гаранцията важи 1 година от датата на закупуване и/или монтаж на гумите. Тя покрива всички дефекти на суровини, материали и цялата конфекция на гумата, възникнали при нейната правилна и отговаряща на стандартите експлоатация.

Неспазването дори на елементарни изисквания по поддръжката на гумите води до възможни повреди, които гаранцията не покрива.

Гаранцията не покрива щети и повреди, възникнали поради:

 • Некачествени ремонти по гумите (монтаж, демонтаж, лепене на спукана гума) извършени от други лица
 • Гумата е монтирана на джанта с неподходящ размер, корозирана или изкривена джанта
 • Не е съобразен подходящия размер, профил или тип гума за съответното превозно средство
 • Неправилна експлоатация

Купувачът е длъжен да предостави гумата за рекламация, без да я демонтира от джантата. Рекламацията се разглежда от вносителя (за нови гуми) или производителя (за регенерирани товарни гуми) в срок от 30 дни.

За фабричен дефект съгласно БДС 10612-87 през гаранционния срок, рекламацията ще бъде уважена, като гумата се заменя с нова, срещу доплащане износването на рекламираната гума.

Внимание! Разходите за монтаж и демонтаж на гумата са за сметка на клиента. Транспорта от клиента до обекта на Кибарски еоод е за сметка на клиента.

Права и задължения на доставчика
 • Доставчикът се задължава да достави в срок заявената за покупка стока и да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.
 • Доставчикът се задължава да използва предоставените от клиента лични данни – име, адрес, телефон, e-mail и др. данни за изготвяне на фактура (когато потребителя желае да получи такава), единствено за нуждите на договорните отношения на страните, възникнали при ползване на сайта, при условията на Закона за защита на личните данни.
 • Доставчикът има право:
  •  да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси, включително електронни препратки, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Доставчика. Доставчикът си запазва правото да поставя електронни препратки и, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Доставчика и в клиентския профил Клиента;
  • да изпраща непоискани търговски съобщения до Клиента, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или предлагани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.
 • Доставчикът полага грижа информацията в интернет-страницата да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.
Права и задължения на клиента
 • Клиентът се задължава:
  •  Да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция
  •  Да плати цената на заявената от него стока в сроковете и по начина, предвидени в тези Общи условия
  • Да заплати разходите по доставката
  • Да получи стоката или да осигури трето лице, което да получи стоката в сроковете за доставка на посочения от клиента адрес от негово име и за негова сметка
  • Да не извършва фиктивни заявки или каквито и да било други действия, с които да затруднява работата на сайта или за причинява вреди на дружеството продавач.
  • Да не накърнява правата на интелектуална и индустриална собственост, било то на собственика на сайта или трети лица.
Други

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

WebShop System